Keurmerk

ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI (ONT)

De ONT houdt toezicht op professionaliteit en op de kwaliteit van het werk van tandprothetici.

In het beroepsprofiel van de ONT staat aan welke hoogwaardige eisen tandprothetici moeten voldoen om lid te mogen zijn van de ONT.

Bent u ontevreden over u behandeling en komt u er samen met de behandelaar niet uit? Maak dan gebruik van de ONT-klachtenregeling. www.ont.nl/klachten

KWALITEITSKEURMERK ISO-9001

Dit kwaliteitskeurmerk is een wereldwijd erkende norm.

Dit kwaliteitskeurmerk is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement waarborgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat wij optimaal aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

KWALITEITSREGISTER TANDPROTHETICI

Het KRTP is het onafhankelijke, openbare Kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland.

Bent u op zoek naar een tandprotheticus die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandprotheticus die staat ingeschreven in het KRTP. Want dan kiest u voor een tandprotheticus die zijn vakkennis bijhoudt, de gedragsregels respecteert en de praktijkrichtlijnen naleeft. De tandprotheticus die aandacht heeft voor zijn patiënten en open staat voor vragen en feedback. Tandprothetici die ingeschreven staan in het KRTP slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Deskundigheid wordt gewaarborgd door het registreren van na- en bijscholing, intercollegiaal overleg, voldoen aan het kwaliteitskeurmerk volgens ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ (HKZ) of ISO-9001 en transparantie in geleverde zorg.

LEERBEDRIJF

Wij zijn een, door de overheid, erkend leerbedrijf (SBB) voor de opleiding Tandtechnicus en Tandprotheticus.